top of page

Nghiên cứu về tác động của thôi miên lên trạng thái thăng hoa và khả năng putt của gôn thủ.

Dao, T. D., Morris, T., Marchant, D.

Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL), Victoria University, Melbourne, Australia.


1. Tóm tắt


Trạng thái thăng hoa có chín đặc điểm được chia thành năm khía cạnh tiền đề và bốn khía cạnh đồng thời (Csikszentmihalyi, 1975). Bốn khía cạnh đồng thời bao gồm: hợp nhất nhận thức với hành động, mất ý thức về bản thân, chuyển đổi thời gian và trải nghiệm tự động, tất cả đều có một số điểm tương đồng với trạng thái thôi miên. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá xem phương pháp thôi miên có làm tăng trạng thái thăng hoa và nâng cao kết quả putt ở môn golf thông qua các khía cạnh đồng thời hay không. Hai mươi người chơi golf được chia thành 2 nhóm: nhóm thôi miên truyền thống hoặc nhóm thôi miên trung tính, phù hợp với khả năng bị thôi miên của người tham gia. Các gôn thủ thực hiện 56 cú putt ở khoảng cách 4m tính từ lỗ trước và sau khi được trải qua quá trình thôi miên. Sau mỗi lần đánh 56 putt, họ điền đánh giá cá nhân về trạng thái thăng hoa vào bản đánh giá FSS-2. Sử dụng phương pháp phân tích hỗn hợp hai chiều ANOVA, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng lớn về khía cạnh cảm giác kiểm soát và sự mất nhận thức về bản thân ở nhóm thôi miên truyền thống so với nhóm thôi miên trung tính.

Kết quả này hỗ trợ một phần cho giả thuyết của chúng tôi rằng thôi miên tăng cường trạng thái thăng hoa qua các khía cạnh đồng thời và cải thiện hiệu quả putt của gôn thủ.thôi miên cải thiện golf putting


2. Phương pháp 2.1 Người tham gia Nghiên cứu này bao gồm 17 nam và 3 nữ chơi gôn trong độ tuổi từ 18 đến 60 đã từng thi đấu ở cấp câu lạc bộ ít nhất một lần một tuần và luyện tập ít nhất một lần một tuần vào thời điểm họ tham gia nghiên cứu. Kinh nghiệm chơi gôn của họ dao động từ 3 đến 45 năm. Phạm vi điểm chấp (HC) của họ là từ +2 đến 20. 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu này bao gồm 2 nhóm: thôi miên truyền thống và thôi miên trung tính. Cả 2 nhóm phải trải qua 3 giai đoạn: trước, trong, và sau khi can thiệp thôi miên. Kết quả của nghiên cứu đánh giá tác động của từng nhóm thôi miên đến trạng thái thăng hoa nói chung, từng khía cạnh của trạng thái thăng hoa, và hiệu quả putt của gôn thủ. Một lợi thế của thiết kế thử nghiệm theo nhóm độc lập này là nó giảm thiểu các hiệu ứng trật tự (chẳng hạn như luyện tập, mệt mỏi hoặc học hỏi từ điều kiện đầu tiên được thử nghiệm) có thể xảy ra trong thiết kế đo lường lặp đi lặp lại, bởi vì các cá nhân chỉ tham gia vào một điều kiện. Nhóm thôi miên trung tính được sử dụng như một biện pháp kiểm soát để kiểm tra hiệu ứng giả dược.


giảm số putt từng trận bằng liệu pháp tâm lý

2.3 Biện pháp đo đạc 2.3.1 Bảng câu hỏi thông tin nhân khẩu học. 2.3.2 Thang đo mức độ nhạy cảm với thôi miên của Waterloo-Stanford Nhóm C (WSGC; Bowers, 1993, 1998).

2.3.3 Đánh giá khả năng putt Người chơi gôn thực hiện các cú gạt bóng theo trình tự ngẫu nhiên được xác định trước từ tám vị trí, cách đều lỗ (4m) trên khu tập luyện của sân gôn địa phương của họ. Người chơi gôn có 10 lần gạt bóng khởi động, ngay sau đó là 7 hiệp, mỗi hiệp có 8 lần gạt bóng (tổng cộng 56 lần đánh). Chúng tôi tính điểm của mỗi cú đánh bóng dựa trên sai số hướng tâm, là khoảng cách từ tâm lỗ đến tâm quả bóng khi nó dừng lại sau mỗi cú đánh bóng. Kết quả thi đấu là giá trị trung bình của 56 khoảng cách sau 56 cú đanh putt. Nếu bóng đi vào lỗ, sai số hướng tâm bằng 0 và chúng tôi ghi nhận các cú đánh thành công. Các gôn thủ mất 60-90 phút để hoàn thành 56 cú đánh bóng của mình với 2 phút nghỉ giải lao ngắn sau khi hoàn thành 28 cú đánh bóng. 2.3.4 Bảng câu hỏi trạng thái thăng hoa (FSS-2; Jackson & Eklund, 2002). 2.3.5 Nhật ký đánh giá quá trình tự thôi miên 2.3.6 Bảng đánh giá xác thực xã hội 2.4 Điều kiện nghiên cứu 2.4.1 Nhóm thôi miên truyền thống. Buổi đầu tiên, các gôn thủ được thôi miên trực tiếp qua năm giai đoạn, bao gồm: giới thiệu, cảm ứng, đào sâu, thôi miên và thức tỉnh. Chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật giãn cơ từng phần do Jacobson (1938) phổ biến cho giai đoạn cảm ứng và kỹ thuật cầu thang 10 bước Ericksonian do Hammond (1990) vạch ra cho giai đoạn đào sâu. Trong giai đoạn thôi miên, chúng tôi đã sử dụng các gợi ý cụ thể để cải thiện hiệu suất gạt bóng của họ. Để nâng cao hiệu quả, chúng tôi đã đưa ra cho gôn thủ nhiều gợi ý tích cực, lặp đi lặp lại, củng cố bản ngã và tạo động lực trong giai đoạn này. Trong giai đoạn thức tỉnh, chúng tôi đếm từ 1 đến 10 để đưa người bị thôi miên trở lại trạng thái tỉnh táo và minh mẫn. Sau buổi thôi miên trực tiếp đầu tiên, chúng tôi đã yêu cầu những người tham gia nghe file ghi âm của buổi trực tiếp dài 60 phút mỗi ngày một lần trong 7 ngày. Chúng tôi yêu cầu họ ghi chép cảm xúc vào một cuốn nhật ký ở cuối mỗi buổi tập. Chúng tôi đã gửi e-mail cho những người tham gia hai ngày một lần để nhắc họ thực hiện việc nghe thôi miên và hoàn thành nhật ký.


thôi miên giúp tăng sự tự tin

2.4.2 Trạng thái thôi miên trung tính Những người tham gia trong nhóm này nhận được quy trình can thiệp giống như những người tham gia trong tình trạng thôi miên truyền thống, ngoại trừ việc loại bỏ giai đoạn thôi miên. Chúng tôi đã cung cấp cho những người tham gia các gợi ý Thư giãn Cơ từng phần sau giai đoạn đào sâu để đảm bảo rằng sự can thiệp Thôi miên Trung tính kéo dài 60 phút, cùng thời gian với trạng thái Thôi miên Truyền thống. Thôi miên trung tính hoạt động như một điều kiện so sánh trong đó nội dung và thời gian giống nhau, ngoại trừ giai đoạn Thư giãn cơ từng phần thay thế giai đoạn thôi miên. Do đó, sự khác biệt về điểm số giữa hai nhóm có thể là do hiệu ứng của trạng thái thôi miên chứ không phải hiệu ứng giả dược liên quan đến việc tiến hành quá trình thôi miên. 3. Kết quả

3.1 Trạng thái thăng hoa tổng thể và các khía cạnh của trạng thái thăng hoa Có một hiệu ứng tương tác lớn đối với khía cạnh cảm giác kiểm soát (Hình 1). Biểu đồ này cho thấy một hiệu ứng tương tác mạnh mẽ, ngược chiều. Nhóm Thôi miên Truyền thống cho thấy sự gia tăng giá trị lớn từ trước thí nghiệm đến sau thí nghiệm, trong khi trạng thái Thôi miên Trung tính cho thấy sự sụt giảm rõ ràng. Hình 1. Thay đổi khía cạnh cảm giác kiểm soát từ trước thí nghiệm đến sau thí nghiệm

tăng khả năng kiểm soát cảm xúc ở gôn thủ


Có một hiệu ứng tương tác lớn đối với khía cạnh mất ý thức về bản thân(Hình 2). Con số này cho thấy một hiệu ứng tương tác mạnh mẽ, ngược chiều. Nhóm Thôi miên Truyền thống cho thấy sự gia tăng lớn từ trước thí nghiệm đến sau thí nghiệm, trong khi trạng thái Thôi miên Trung tính cho thấy sự sụt giảm rõ ràng. Hình 2. Thay đổi về mức độ mất ý thức từ trước đến sau thí nghiệm

giảm sự lo lắng về thi dấu cho gôn thủ

3.2 Thành tích gạt gôn Có một hiệu ứng tương tác lớn đối với sai số hướng tâm. Hình 3 chỉ ra rằng điều kiện Thôi miên Truyền thống giúp cải thiện hiệu suất putt trong khi hiệu suất giảm đi ở điều kiện Thôi miên Trung tính từ trước đến sau thí nghiệm. Hình 3. Thay đổi sai số hướng tâm từ trước đến sau thí nghiệm.

golfer tăng độ chính xác gậy putt

Kết quả ANOVA tuy không có hiệu ứng tương tác đáng kể nào đối với số lần đánh bóng vào lỗ, nhưng có một hiệu ứng lớn, cho thấy rằng sự gia tăng của Thôi Miên Truyền Thống về số lần đánh bóng vào lỗ là đáng chú ý so với điều kiện Thôi Miên Trung Lập , như trong Hình 4. Hình 4. Thay đổi số lượng cú đánh vào lỗ từ trước đến sau thí nghiệm.

số putt trong 1 vòng giảm xuống nhờ thôi miên

4. Thảo luận 4.1 Trạng thái thăng hoa tổng thể và các khía cạnh của trạng thái thăng hoa Kết quả cho thấy Thôi Miên Truyền Thống không tạo ra sự cải thiện lớn hơn đáng kể về Trạng thái thăng hoa tổng thể từ trước đến sau thí nghiệm, so với Thôi Miên Trung Tính. Hai khía cạnh cảm giác kiểm soát (tiền đề) và mất ý thức về bản thân (đồng thời) làm tăng đáng kể trạng thái thăng hoa Của Thôi Miên Truyền Thống so với Thôi Miên Trung tính, vốn thực sự giảm từ trước đến sau thí nghiệm. Những kết quả này hỗ trợ một phần cho nghiên cứu trước đây của Pates (2013), Pates và Cowen (2013), Pates et al. (2002), Pates và Maynard (2000), Pates, Oliver et al. (2001), Pates và Palmi (2002), và Lindsay et al. (2005) đã tìm thấy sự can thiệp thôi miên làm tăng trạng thái thăng hoa tổng thể. Khía cạnh duy nhất không có tác động đáng kể nào là khía cạnh phản hồi rõ ràng. 4.1.1 Sự thay đổi trong khía cạnh mất ý thức của bản thân. Sự mất ý thức về bản thân đối với nhóm thôi miên truyền thống tăng 24,8%, trong khi điểm số đối với nhóm thôi miên trung tính giảm nhẹ 4,4%. Trong nhóm thôi miên truyền thống, những câu gợi ý hướng dẫn gôn thủ cảm thấy tự tin và thực hiện tốt các cú đánh. Thêm vào đó có gợi ý cho gôn thủ quan sát chính họ từ xa và thấy các khán giả và đối thủ cạnh tranh của họ khâm phục cách thi đấu của họ. Từ góc nhìn bên ngoài vào bản thân, các gợi ý đã khuyến khích người tham gia coi họ là những người chơi tự tin, ổn định và thành công. Hình ảnh thi đấu tích cực của bản thân mà người khác nhìn nhận có thể là lời giải thích cho sự gia tăng đáng kể của khía cạnh mất ý thức của bản thân (ở nhóm thôi miên truyền thống). Ngược lại, trong nhóm thôi miên trung tính, không có gợi ý nào để giúp gôn thủ đối phó với áp lực bị khán giả hoặc đối thủ theo dõi. Do đó, việc thiếu các gợi ý về trạng thái thăng hoa có thể giải thích tại sao điểm số của khía cạnh mất ý thức của bản thân lại giảm nhẹ trong điều kiện Thôi miên Trung tính.


4.1.2 Sự thay đổi ở khía cạnh biến đổi thời gian.


Biến đổi thời gian là một trong hai khía cạnh đồng thời được dự đoán là sẽ bị thôi miên ảnh hưởng tích cực. Có sự gia tăng đáng kể trong khía cạnh biến đổi thời gian với mức tăng trung bình là 38,24% đối với nhóm Thôi miên Truyền thống và tăng 21,93% đối với nhóm Thôi miên Trung tính. Sự khác biệt giữa hai nhóm là không đáng kể. Những gợi ý trong thôi miên của nhóm thôi miên truyền thống không đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh biến đổi thời gian, đây có thể là một lý do tại sao không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.tăng hiệu quả putt ở từng vòng

4.1.3 Thay đổi ở khía cạnh cảm giác kiểm soát


Theo Stavrou và Zervas (2004), một sự khác biệt đáng kể giữa nhóm thôi miên truyền thống và nhóm thôi miên trung tính đã được tìm thấy đối với cảm giác kiểm soát, đó là một khía cạnh tiền đề của trạng thái thăng hoa. Cảm giác kiểm soát tăng lên đáng kể ở nhóm Thôi miên Truyền thống so với nhóm Thôi miên Trung tính. Cảm giác kiểm soát là một hiện tượng không được coi như là một trải nghiệm trong khi bị thôi miên, thay vào đó, nó là một trạng thái giúp các cá nhân đạt được cảm xúc thăng hoa. Cảm giác kiểm soát có thể được mô tả là sự kết hợp giữa cảm giác tự tin và bình tĩnh hoặc thư giãn.


4.2 Thành tích thi đấu

Từ góc độ thành tích thi đấu, Thôi miên truyền thống cải thiện hiệu suất rõ ràng hơn so với Thôi miên trung tính, dựa trên mức giảm lớn hơn ở sai số hướng tâm ở giai đoạn hậu thí nghiệm. Hình 3 biểu thị một tương tác thông thường, ở đó những người tham gia trong nhóm Thôi Miên Truyền Thống giảm sai số hướng tâm của họ sau khi can thiệp, trong khi những người chơi golf trong nhóm Thôi Miên Trung Tính tăng sai số hướng tâm, do đó thành tích của họ giảm sút. Có một hiệu ứng lớn đối với sai số hướng tâm, điều này cho thấy rằng hiệu ứng này có ý nghĩa. Phân tích hỗn hợp hai chiều ANOVA cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm Thôi Miên Truyền Thống và nhóm Thôi Miên Trung Tính đối với số lần đánh bóng vào lỗ. Hình 4 cho thấy sự tương tác bất thường trong đó số cú đánh bóng vào lỗ ít hơn ở nhóm Thôi miên Truyền thống so với nhóm Thôi miên Trung tính trước thí nghiệm, nhưng số cú đánh bóng vào lỗ tăng đáng kể đối với những gôn thủ ở nhóm Thôi miên Truyền thống ở giai đoạn hậu thí nghiệm, còn số lượng cú đánh lỗ giảm đối với những người ở nhóm Thôi miên Trung tính.


Mặc dù tương tác không có ý nghĩa thống kê, nhưng quy mô ảnh hưởng lớn, cho thấy rằng sự thay đổi lớn ở nhóm Thôi miên Truyền thống so với nhóm Thôi miên Trung tính là có ý nghĩa. Kết quả của nghiên cứu này củng cố kết luận của nghiên cứu của Pates (2013), Pates và Cowen (2013), Pates và Maynard (2000), và Pates, Oliver et al. (2001) rằng thôi miên có thể cải thiện hiệu suất gạt putt. Các kết quả hiện tại cũng hỗ trợ nghiên cứu của Pates, Maynard et al. (2001), Pates và cộng sự. (2002), Pates và Palmi (2002), và Vasquez (2005), rằng các can thiệp thôi miên dẫn đến cải thiện khả năng thực hiện kỹ năng đơn lẻ, theo nhịp độ của bản thân trong các môn thể thao khác, bao gồm bóng rổ và cầu lông.


tăng trạng thái thăng hoa khi thi đấu golf putting


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chứng minh rằng Thôi miên Truyền thống có tác động tích cực lớn hơn đối với việc nâng cao hiệu suất so với Thôi miên Trung tính. Bởi vì thôi miên trung tính bao gồm tất cả các giai đoạn của thôi miên truyền thống ngoại trừ giai đoạn gợi ý thôi miên, điều này dẫn đến một kết luận chắc chắn hơn rằng ảnh hưởng của thôi miên đối với hiệu suất gạt bóng có liên quan đến giai đoạn gợi ý thôi miên của trạng thái thôi miên truyền thống.


5. Kết Luận

Dựa trên kết quả của nghiên cứu hiện tại, có thể kết luận rằng Thôi Miên Truyền Thống đã giúp người chơi gôn cải thiện hiệu quả gạt bóng của họ hơn là Thôi Miên Trung Tính. Thôi miên truyền thống dường như cũng có ảnh hưởng lớn hơn đến khả năng trải nghiệm thăng hoa của người chơi gôn so với Thôi miên trung tính. Kết quả của nghiên cứu này có một số ý nghĩa thực tế đối với các vận động viên chơi các môn thể thao khác. Các vận động viên trong các môn thể thao kỹ năng khép kín, có nhịp độ riêng có thể cải thiện hiệu suất và khả năng trải nghiệm thăng hoa, bằng cách sử dụng thôi miên truyền thống. Thông tin này đặc biệt hữu ích cho những người thực hành thôi miên để giúp người chơi gôn cải thiện hiệu suất gạt bóng của họ. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn về cấu trúc, nội dung và các khía cạnh của việc truyền thôi miên trong bối cảnh thể thao. Điều quan trọng nữa là các nhà nghiên cứu phải tiếp tục đi sâu vào các cơ chế mà theo đó thôi miên tăng cường trạng thái thăng hoa. Chúng tôi đề xuất rằng điều quan trọng là phải kiểm tra một cách khoa học chín khía cạnh trạng thái thăng hoa, không chỉ trạng thái thăng hoa tổng hợp, trong nghiên cứu trong tương lai.

Comments


Các bài viết
Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
Bài viết gần đây
Tìm kiếm theo thẻ
Chưa có thẻ nào.
Theo chúng tôi
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page